ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220605
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  220605
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองสมบูรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BanKhlongSomboon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   24   บ้านรัศมีสร้างสรรค์
ตำบล :
  แม่เปิน
อำเภอ :
  แม่เปิน
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  3 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เปิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 กรกฎาคม 2561 เวลา 17:50:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์


นางจิรัตติกาล ส่งศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน