ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220606
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  220606
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพนาสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpanasawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านพนาสวรรค์
ตำบล :
  แม่เปิน
อำเภอ :
  แม่เปิน
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0972916462
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2525
อีเมล์ :
  ban_panasawan_school@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เปิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:48:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์


นายจักรกฤต ขำหลุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพนาสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน