ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220608
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  220608
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองโพธิ์พัฒนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongphophattana School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองพวา
ตำบล :
  แม่เปิน
อำเภอ :
  แม่เปิน
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เปิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เปิน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  46 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 13:42:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา


นายศิรสิทธิ์ วงษา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโพธิ์พัฒนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน