ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220609
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020159
รหัส Obec 6 หลัก :
  220609
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลิ่งสูงสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banthalingsungsamakkeeschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านตลิ่งสูง
ตำบล :
  ชุมตาบง
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0831662895
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มิถุนายน 2515
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมตาบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 09:34:07 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี


นายสุทธิรักษ์ รามชุม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลิ่งสูงสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน