ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านชุมม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220610
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  220610
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านชุมม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banchummuang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านชุมม่วง
ตำบล :
  ชุมตาบง
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0819710803
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 กุมภาพันธ์ 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมตาบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  33 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 12:39:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านชุมม่วง


นายประยุทธ โฉมอัมฤทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านชุมม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน