ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220611
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  220611
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลชุมตาบง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Chumtabong School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านชุมตาบง
ตำบล :
  ชุมตาบง
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  0-5629-3123
โทรสาร :
  0-5629-3066
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2520
อีเมล์ :
  sna2508@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.ชุมตาบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เวลา 04:39:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลชุมตาบง


นายวิศิษฐ์ ศิริวัฒพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมตาบง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน