ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220612
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020162
รหัส Obec 6 หลัก :
  220612
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาจั๊กจั่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhawjakjan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านบ้านเขาจั๊กจั่น
ตำบล :
  ชุมตาบง
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  086-2161-796
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5052522
อีเมล์ :
  Mail:s.siriwattapong@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมตาบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  39 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เวลา 14:03:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น


นายสมศักดิ์ ศิริวัฒพงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาจั๊กจั่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน