ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220613
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020163
รหัส Obec 6 หลัก :
  220613
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongchik
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองจิกทรายมูล
ตำบล :
  ชุมตาบง
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056390136
โทรสาร :
  056886538
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2502
อีเมล์ :
  winaitiger_1962@outlook.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ชุมตาบง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:15:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน