ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางงู
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220614
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020164
รหัส Obec 6 หลัก :
  220614
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางงู
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpangngu
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านปางงู
ตำบล :
  ปางสวรรค์
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2529
อีเมล์ :
  yoseatom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปางสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14:05:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางงู


นายยรรยง ษมากมลเงิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางงู

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน