ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านปางสวรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220615
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  220615
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านปางสวรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpangsawan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านปางสวรรค์
ตำบล :
  ปางสวรรค์
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  08952344065
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  26 กันยายน 2520
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปางสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 09:42:14 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านปางสวรรค์


นางสาวแสงทอง ภูศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปางสวรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน