ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220616
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020166
รหัส Obec 6 หลัก :
  220616
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  เขาหินกราวประชาสรรค์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  KHOAHINKRAWPRACHASAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเขาหินกราว
ตำบล :
  ปางสวรรค์
อำเภอ :
  ชุมตาบง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  056390000
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มกราคม 2526
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมตาบง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ปางสวรรค์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 09:34:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์


นางพัชรี เมืองสอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนเขาหินกราวประชาสรรค์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน