ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220618
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020168
รหัส Obec 6 หลัก :
  220618
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  baanklongsai sakhamearewa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   24   บ้านแม่เรวา
ตำบล :
  แม่เล่ย์
อำเภอ :
  แม่วงก์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60150
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1/1/2520
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่เล่ย์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่เล่ย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  31 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 15:29:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวาผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไทร สาขาบ้านใหม่แม่เรวา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน