ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700051
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010129
รหัส Obec 6 หลัก :
  700051
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanwatnongkhunchat (Uthitpitthayakarn)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านหนองสรวง
ตำบล :
  หนองสรวง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056531173
โทรสาร :
  056532046
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 เมษายน 2483
อีเมล์ :
  ankc2483@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองสรวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 16:46:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)


นายสมชาย เสมากูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทิศพิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน