ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองยาง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700054
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010124
รหัส Obec 6 หลัก :
  700054
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองยาง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongyang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองยาง
ตำบล :
  หนองยาง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  531583
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563 เวลา 22:19:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองยาง


นายทรงยศ ยิ้มหนองเต่า
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยาง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน