ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700055
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  700055
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านล่อมเสือโฮก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banlomsaehok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านล่อมเสือโฮก
ตำบล :
  หนองยาง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  0862058146
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2494
อีเมล์ :
  suma_38@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07:11:35 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก


นางศิรินันท์ ภุมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล่อมเสือโฮก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน