ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700056
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010117
รหัส Obec 6 หลัก :
  700056
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยพระจันทร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuaiprachan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยพระจันทร์
ตำบล :
  หนองฉาง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  532241
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 13:04:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์


นางสายใจ โอสถิกานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยพระจันทร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน