ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700057
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010115
รหัส Obec 6 หลัก :
  700057
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watphacha
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  0898605969
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  preecha.wasana16@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:03:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าช้า (สิริราษฎร์วิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน