ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหัวเมือง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700058
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010132
รหัส Obec 6 หลัก :
  700058
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหัวเมือง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathuamung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านอุทัยเก่า
ตำบล :
  อุทัยเก่า
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  0971745759
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2464
อีเมล์ :
  wathuamung058@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทัยเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:18:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหัวเมือง


นางสาวฐาณัชชา ขัดสี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวเมือง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน