ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700059
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010108
รหัส Obec 6 หลัก :
  700059
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATTUNGHUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านทุ่งหลวง
ตำบล :
  ทุ่งพง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056040120
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 พฤศจิกายน 2463
อีเมล์ :
  soeint1305@obecmail.obec.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลทุ่งพง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10:55:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งหลวง


นายเสริมศักดิ์ อินต๊ะอุ่นวงศ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน