ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700060
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010133
รหัส Obec 6 หลัก :
  700060
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจิกยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjikyao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านหนองจิกยาว
ตำบล :
  อุทัยเก่า
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056971017
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 /07/2482
อีเมล์ :
  njy1979@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองฉางกลุ่ม3
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต อุทัยเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6,5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09:40:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว


นายไตรภพ แก้ววิเชียร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจิกยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน