ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเต่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700062
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010134
รหัส Obec 6 หลัก :
  700062
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเต่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongtao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองเต่า
ตำบล :
  อุทัยเก่า
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  534169
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1สิงหาคม พ.ศ.2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุทัยเก่า
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2561 เวลา 11:25:46 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเต่าผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเต่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน