ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700064
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010116
รหัส Obec 6 หลัก :
  700064
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินสาธารณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannoensathan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านเก่า
ตำบล :
  บ้านเก่า
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056591326
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 เมษายน 2494
อีเมล์ :
  ืnstschool1@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.หนองฉาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:23:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์


นางสาวพรรณราย เกตุเกล้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินสาธารณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน