ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700065
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010113
รหัส Obec 6 หลัก :
  700065
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านหนองงาแซง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  chumchonbannongngazang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเกาะตาซ้ง
ตำบล :
  ทุ่งโพ
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056971578
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14:32:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง


นายสุนันท์ ฉิมพลี
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองงาแซง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน