ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700069
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010100
รหัส Obec 6 หลัก :
  700069
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannongkratoom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองกระทุ่ม
ตำบล :
  เขากวางทอง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  bannongkratoom.utt2@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขากวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  14 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 15:28:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม


นายสุรัตน์ บุญหนุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน