ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดงประดาพระ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700070
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010101
รหัส Obec 6 หลัก :
  700070
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดงประดาพระ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandongpradapra
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านดงประดาพระ
ตำบล :
  เขากวางทอง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 กันยายน 2502
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขากวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 12:06:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดงประดาพระ


นายสมโภชน์ โสภณศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงประดาพระ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน