ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านประดาหัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700071
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010102
รหัส Obec 6 หลัก :
  700071
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านประดาหัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banpradahuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านประดาหัก
ตำบล :
  เขากวางทอง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056-971311
โทรสาร :
  056-971311
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12 มิถุนายน 2512
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขากวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:45:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านประดาหัก


นายเจริญ ภู่พงศ์ชนางกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านประดาหัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน