ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากวางทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700072
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010103
รหัส Obec 6 หลัก :
  700072
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขากวางทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ban khao kwang thong school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านเขากวางทอง
ตำบล :
  เขากวางทอง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  0857358708
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 พฤศจิกายน 2519
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขากวางทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 14:53:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขากวางทอง


นายมนตรี รงค์ทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากวางทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน