ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700073
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010104
รหัส Obec 6 หลัก :
  700073
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนบ้านทุ่งนา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Bantungna
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านทุ่งนา
ตำบล :
  เขาบางแกรก
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  056040262
โทรสาร :
  056040262
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  01/04/2482
อีเมล์ :
  admin@cbt.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2561 เวลา 12:47:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา


นางสาวลักขณา ขุนพานิช
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน