ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านป่าเลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700076
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010105
รหัส Obec 6 หลัก :
  700076
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านป่าเลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banpalao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านป่าเลา
ตำบล :
  เขาบางแกรก
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  095-5141759
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พ.ค. 2482
อีเมล์ :
  ิbanpalao76 @ gemail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  28 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 14:00:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านป่าเลา


นายเชี่ยววิทย์ ชูเกตุ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าเลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน