ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังผาลาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700077
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  700077
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังผาลาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banwangphalad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านวังผาลาด
ตำบล :
  เขาบางแกรก
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  088-2814163
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 14:47:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังผาลาดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังผาลาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน