ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินพยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700078
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010109
รหัส Obec 6 หลัก :
  700078
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินพยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banneonpayom school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านดงฝิ่น
ตำบล :
  ทุ่งโพ
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  0966266393
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ต.ค. 2510
อีเมล์ :
  jira21new@outlook.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 13:41:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินพยอม


นายณัฐาศักดิ์ พสิษฐ์ศักดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินพยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน