ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700080
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010111
รหัส Obec 6 หลัก :
  700080
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNUMPUPROMMANUSRON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านน้ำพุ
ตำบล :
  ทุ่งโพ
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  095-5141759
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน พ.ศ. 2512
อีเมล์ :
  nps700080@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งโพ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08:21:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์


นายวิสุทธิ์ เภตรา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำพุพรหมานุสรณ์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน