ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพนิมิต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700081
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010107
รหัส Obec 6 หลัก :
  700081
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพนิมิต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattepnimit
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเขาปลาร้า
ตำบล :
  เขาบางแกรก
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61170
โทรศัพท์ :
  580042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2522
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเขาบางแกรก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 20:47:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพนิมิต


นางสาวนิรชา อภิชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพนิมิต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน