ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองมะกอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700082
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010118
รหัส Obec 6 หลัก :
  700082
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองมะกอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongmakok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองมะกอก
ตำบล :
  หนองนางนวล
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  0942608793
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 สิงหาคม 2465
อีเมล์ :
  ์Nongmakok63@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนางนวล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 14:30:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองมะกอกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองมะกอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน