ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700083
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010128
รหัส Obec 6 หลัก :
  700083
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งใหญ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanthungyai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านทุ่งใหญ่
ตำบล :
  หนองยาง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  513505/580054
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 กันยายน 2478
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เวลา 03:01:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่


นางสุดาพร ยอดดำเนิน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน