ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700085
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010120
รหัส Obec 6 หลัก :
  700085
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไผ่ขุย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banhuayphaikhui
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยไผ่ขุย
ตำบล :
  หนองนางนวล
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  056-040240
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2484
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ไม่มี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนางนวล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:41:26 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย


นายกิตติคุณ เส็งจีน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไผ่ขุย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน