ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700088
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010123
รหัส Obec 6 หลัก :
  700088
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้วงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banngewngam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านงิ้วงาม
ตำบล :
  หนองยาง
อำเภอ :
  หนองฉาง
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2498
อีเมล์ :
  banngewngamschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองฉาง กลุ่ม 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองยาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้วงาม


นายวชิร ภุมมา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน