ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทัพหมัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700125
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010166
รหัส Obec 6 หลัก :
  700125
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทัพหมัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wadthupman School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทัพหมัน
ตำบล :
  ทัพหลวง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056596512
โทรสาร :
  056596512
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  09/05/2481
อีเมล์ :
  tmsinfo@thupman.ac.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  65 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:03:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทัพหมัน


นายมานัส จันทร์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหมัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน