ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทัพหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700126
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010167
รหัส Obec 6 หลัก :
  700126
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทัพหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattapluang Primary School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านเนินคีรี
ตำบล :
  ทัพหลวง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056580015
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 ตุลาคม 2478
อีเมล์ :
  tapluangs@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:33:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทัพหลวง


นางประไพ กันแคล้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทัพหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน