ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุต่อ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700128
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010169
รหัส Obec 6 หลัก :
  700128
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุต่อ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banputor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านพุต่อ
ตำบล :
  ทัพหลวง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056596977
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2508
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทัพหลวง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563 เวลา 10:57:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุต่อ


นางปาริชาติ ทองบุญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุต่อ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน