ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700129
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010172
รหัส Obec 6 หลัก :
  700129
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหน้าฝายบึงตาโพ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannafai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านบึง
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  0821777332
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16กรกฏาคม 2514
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 11:28:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ


นายประดิษฐ์ พันธ์ผา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหน้าฝายบึงตาโพ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน