ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700132
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010173
รหัส Obec 6 หลัก :
  700132
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังตอสามัคคี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbanwangtowsamakkee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านวังตอ
ตำบล :
  บ้านบึง
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ้านไร่กลุ่ม 5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านบึง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  56 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  16 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 มิถุนายน 2561 เวลา 13:35:01 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังตอสามัคคีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตอสามัคคี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน