ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุ่ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700133
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010161
รหัส Obec 6 หลัก :
  700133
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุ่ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banboong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านบุ่ง
ตำบล :
  เจ้าวัด
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056049816
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พ.ค. 2499
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าวัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  75 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2561 เวลา 14:08:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุ่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุ่ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน