ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านพุบอน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700134
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010174
รหัส Obec 6 หลัก :
  700134
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านพุบอน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANPUBON
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านพุบอน
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  0901234285
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2514
อีเมล์ :
  pubonschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2563 เวลา 01:31:45 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านพุบอน


นายธนเดช บุตรน้ำเพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านพุบอน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน