ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700135
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010175
รหัส Obec 6 หลัก :
  700135
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ้านไร่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBARNBANRAISCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056046026
โทรสาร :
  056539253
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 ตุลาคม 2478
อีเมล์ :
  anubarnbr@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:49:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านไร่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านไร่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน