ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหินตุ้ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700138
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010179
รหัส Obec 6 หลัก :
  700138
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหินตุ้ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hintum
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหินตุ้ม
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4 มิ.ย. 2511
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  -
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 มิถุนายน 2562 เวลา 07:31:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหินตุ้ม


นางจรินทร แสงสุริยา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินตุ้ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน