ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700139
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010154
รหัส Obec 6 หลัก :
  700139
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่คลองอังวะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaiklongangwa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านใหม่คลองอังวะ
ตำบล :
  แก่นมะกรูด
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  056580004
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21 มิถุนายน 2514
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลแก่นมะกรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  33 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 15:40:05 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ


นายกฤษฎา ประสิทธิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน