ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700140
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010163
รหัส Obec 6 หลัก :
  700140
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านใหม่ร่มเย็น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmairomyen
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านใหม่ร่มเย็น
ตำบล :
  เจ้าวัด
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  580012
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2529
อีเมล์ :
  banmairomyen@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เจ้าวัด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  73 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:53:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน