ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700141
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010177
รหัส Obec 6 หลัก :
  700141
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยป่าปก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaypapok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านห้วยป่าปก
ตำบล :
  บ้านไร่
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  0819723541
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม พ.ศ.2493
อีเมล์ :
  chartchai.yosnuk@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่ กลุ่มที่ 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 10:17:30 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยป่าปก


นางศิริกร ทุคหิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยป่าปก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน