ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1061700142
รหัส Smis 8 หลัก :
  61010155
รหัส Obec 6 หลัก :
  700142
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอีมาดอีทราย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANEMADESAI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านอีมาดอีทราย
ตำบล :
  แก่นมะกรูด
อำเภอ :
  บ้านไร่
จังหวัด :
  อุทัยธานี
รหัสไปรษณีย์ :
  61140
โทรศัพท์ :
  095-634-2192
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2524
อีเมล์ :
  banemadesaischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สภาตำบลแก่นมะกรูด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10:40:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอีมาดอีทรายผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน